Sekcije

I ove školske 2013/2014 u našoj školi su formirane i djeluju razne sekcije:

- Dramska – Zaimović Izet

- Literarna – Bahić Suad

- Košarka – Jusufović Nevzad

- Građevinska – Omerović Izeta

- Saobraćajna – Imširović Amela

- Informatička – Imširović Amela

- Mladsi englezi (I-IV)- Isaković Mirela

- Mladi historičari i geografi – Zulum Ramo

- Vijeće učenika – Mihajlović MIrela

- Misli mine i prva pomoć – Isaković Mirela

- Ekološka –

- Novinarska –

- Recitatorska – Memić Lejla

- Debatna – Baraković Irmina/span>

- Hor- Isić Dilavera

– Vokalno instrumentalna_ Isić Dilavera

– Ilahije i kaside – Bečić Šaban

- Likovna (I-IV)- Amela Djedović

- Recitatorska –  Moranjkić Adin

- Ritmička – Mašić Aljukić Enisa

- Folklorna – Djedović Amela

- Dramska – Alić Hajrudin

- novinarska – Keran Emina

- Lutkarska- Memić Senija

- Borbom protiv bolesti ovisnosti i maloljetničke delinkvencije_ Aljukić lejla

- Likovna – Hasanović Indira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s